Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Kankaanpään Tilipalvelu Oy
Keskuskatu 31
38700 KANKAANPÄÄ
044 777 1252

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Mäkinen
elina.makinen(at)kptp.fi, 044 777 1252
Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

Rekisterin tietosisältö:

Yksilöintitiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Yhteystiedot

 • Elina Mäkinen
  044 777 1252

 • Sari Hautaluoma, KLT
  044 777 1250

 • Jaana Kuortti
  044 777 1251

 • Marja-Leena Uusi Oukari
  044 777 1254

 • tilipalvelu(at)kptp.fi
 • etunimi.sukunimi(at)kptp.fi

  Toimisto avoinna

  ma-to 9.00-15.30
  pe 9.00-14.00

  muina aikoina sopimuksen mukaan

  Ostolaskujen vastaanotto

  Verkkolaskuna 003722878201
  Verkkolaskujen välittäjä 003708599126 (OpenText)

Yhteydenottolomake